Author: a.bacher

የባህል ፌስቲቫል ከጥር 16—17 በጉራጌ ክልየባህል ፌስቲቫል ከጥር 16—17 በጉራጌ ክል

በትውልድ ኢትዮጵያዊትና በዜግነት ጣሊያናዊ በሆነችው በኢንተርናሽናል ሞዴልና ዲዛይነር ዶ/ር ሰናይት ማሪዮ የተዘጋጀ ታላቅ የባህል ፌስቲቫል ከጥር 16—17 በጉራጌ ክልል ወልቂጤ ከተማ ላይ እንደሚካሄድ ሰምተዋል?ካልሰሙ ይኸው ከአዘጋጃ ይስሙ